--> وب سایت رسمی شرکت افراز صنعت,AFRAZ SANAT,afrazsanat,زیمنس,تجهیزات صنعتی زیمنس,نمایندگی
معایب PLC معایب PLC

تکنولوژی جدیدتر و نیاز به افراد متخصص تر.