--> وب سایت رسمی شرکت افراز صنعت,AFRAZ SANAT,afrazsanat,زیمنس,تجهیزات صنعتی زیمنس,نمایندگی

6ES7134-4LB02-0AB0

6ES7134-4LB02-0AB0
عنوان محصول : 6ES7134-4LB02-0AB0
کد فنی محصول : 6ES7134-4LB02-0AB0
توضیحات :

SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE 2 AI
U HIGH FEATURE FOR ET 200S, 15 MM
WIDE, CYCLE TIME PER MODULE: 0.5MS,
+/-10V; 15 BI + SIGN, +/-5V;15BIT+SIGN,
1..5V; 15BIT, OPERATIONAL LIMITS +/-
0.1% WITH LED SF (GROUP FAULT