--> وب سایت رسمی شرکت افراز صنعت,AFRAZ SANAT,afrazsanat,زیمنس,تجهیزات صنعتی زیمنس,نمایندگی

6ED1058-0BA02-0YA0

6ED1058-0BA02-0YA0
عنوان محصول : 6ED1058-0BA02-0YA0
کد فنی محصول : 6ED1058-0BA02-0YA0
توضیحات :

LOGO! SOFT COMFORT V6.0,
SINGLE LICENSE FOR
1 INSTALLATION
E-SW,SW AND DOCU. ON CD,
10-LANGUAGES
EXECUTABLE ON WIN98SE/
NT4.0/ME/2000/XP/VISTA,
MAC OS X10.4, SUSE LINUX,10.0,
REFERENCE-HARDWARE:LOGO!