--> وب سایت رسمی شرکت افراز صنعت,AFRAZ SANAT,afrazsanat,زیمنس,تجهیزات صنعتی زیمنس,نمایندگی

6ED1055-1FB10-0BA0

6ED1055-1FB10-0BA0
عنوان محصول : 6ED1055-1FB10-0BA0
کد فنی محصول : 6ED1055-1FB10-0BA0
توضیحات :

LOGO! DM16 230R, EXP. MODULE,
PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 4TE,
8 DI/8 DO