--> وب سایت رسمی شرکت افراز صنعت,AFRAZ SANAT,afrazsanat,زیمنس,تجهیزات صنعتی زیمنس,نمایندگی

6ED1052-1CC01-0BA6

6ED1052-1CC01-0BA6
عنوان محصول : 6ED1052-1CC01-0BA6
کد فنی محصول : 6ED1052-1CC01-0BA6
توضیحات :

LOGO! 24C, LOGIC MODULE,DISPLAY
PU/I/O: 24V/24V/24V TRANS.,
8DI (4AI)/4DO; MEM 200 BLOCKS,
REAL TIME CLOCK,
EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES