--> وب سایت رسمی شرکت افراز صنعت,AFRAZ SANAT,afrazsanat,زیمنس,تجهیزات صنعتی زیمنس,نمایندگی

6ED1052-1FB00-0BA7

6ED1052-1FB00-0BA7
عنوان محصول : 6ED1052-1FB00-0BA7
کد فنی محصول : 6ED1052-1FB00-0BA7
توضیحات :

LOGO!230RCE,LOGIC MODULE,DISPL.
PU/I/O: 115V/230V/RELAY,
8 DI/4 DO, MEM. 200 BLOCKS,
EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES
230V AC/DC, ETHERNET