--> وب سایت رسمی شرکت افراز صنعت,AFRAZ SANAT,afrazsanat,زیمنس,تجهیزات صنعتی زیمنس,نمایندگی

6ES7332-7ND02-0AB0

6ES7332-7ND02-0AB0
عنوان محصول : 6ES7332-7ND02-0AB0
کد فنی محصول : 6ES7332-7ND02-0AB0
توضیحات :

SIMATIC S7,SM 332 ANALOG OUTPUT
CHANNEL TO CHANNEL ISOLATION,
4 AO, 16 BIT RESOLUTION,
0-10V, 1-5V, +/-10V, +/-20MA,
0/4 - 20MA, 20 PIN,
FIT FOR ISOCHRONE MODE
IMPROVED DP-CYCLE TIME FOR
ISOCHRONE MODE